Alternativní medicína a léčitelství

Alternativní medicína je široký pojem, který zahrnuje všechny druhy neklasické medicíny. Dříve lékaři léčitelství a alternativní medicínu neuznávali, v dnešní době, už je to na úrovni, kdy lékaři sami doporučují tyto metody.

Věnuji se masérským, kondičním a také rekondičním službám, HOMEOPATII,REIKI terapii s možností zasvěcení. Dále odblokaci páteře, psychotronickému poradenství, diagnostice a léčebné terapii přístrojem BIOLAZ - OBERON, také terapii SRT - čištění starých traumat a jejich následnému odblokování. Vyhledáváni geopatogeních zón a jiných energeticky negativních prostorů s možností čištení aj.